Exempel på analyser vi gjort

Produktionslinjer som inte når upp i full produktionshastighet, finansiella verktyg som inte levererar stabila resultat, kontorssystem som blir långsamma efter uppgraderingar, internationella driftsättningar som inte når upp till uppsatta prestandamål och problem med mobila eller trådlösa systems stabilitet m.m. Telefoni och säkerhet är andra områden där vi genomfört lyckade analyser och levererat svar till kunder så de kan gå vidare i sin hantering. För att få bästa resultatet är det bra om ni har någon kompetent och samordnande kontaktperson. Anledningen är att alla bolag fungerar olika och ett problems lösning ofta ser olika ut på olika bolag. Att ha en kompetent och erfaren person att föra en diskussion med, minskar tiden att lösa olika problem avsevärt. Det ger även en möjlighet för oss att lämna över större mängd information till vår kund.


Utveckling

För att nå fram till bra resultat behöver vi ibland ta fram, utveckla eller hantera befintlig utrustning på annorlunda sätt. Utrustning från små trådlösa teststationer till större specialbyggda inspelningsutrustning har används för att nå resultat. Ofta har vanliga verktyg redan används i felsökningen utan att ge något givande svar. Här är vi troligen annorlunda p.g.a. erfarenhet och kompetens, vi tänker inte som andra, vi försöker helt enkelt vara öppna för många galna idéer så att vi når ett resultat som går att förstå. Vi har kompetens i bolaget som redan i början av 80-talet byggde enheter för kommunikationsanalys.


Inom vilka områden

Idag jobbar vi med analys av system som på något sätt kommunicerar via Ethernet eller WiFi. Tidigare gjorde vi analyser på diverse andra interface och kommunikationsstandarder, allt från gamla stordatorprotokoll och dess interface till asynkrona portar och seriell kommunikation. Om vi skall utföra analys inom dessa områden idag, behöver vi tillgång till en utrustning som kan spela in och analysera dessa. Av kostnadsskäl har vi själva inga sådana utrustningar. Vi har inte jobbat med analys i olika industribussar, men vi har mycket stor erfarenhet av alla möjliga varianter av datakommunikationsprotokoll, så har ni utrustningen och protokollspecar, försöker vi naturligtvis hjälpa till om ni vill.


Kontakta oss

SpeedApp AB
per.hakansson@speedapp.se
0735 446360

© SpeedApp AB 2016